Bölüm Hakkında

Bölümümüzün Amacı: Takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, niteliklere sahip olmasını sağlamak için lisans düzeyinde eğitim vermektir.

Misyon:  Bölümümüz; spor alanında araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici düşünce yapısında, farklılıklar gösteren dünya koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler kazandırmak hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti öncü ANTRENÖRLERİNİ ve SPOR BİLİMCİLERİNİ yetiştirme ve potansiyelin artırılmasına öncülük etmeyi kendine MİSYON edinmiştir.

Vizyon: Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin spor alanındaki sorunlarını çözmeye yönelik araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına katkıda bulunan performans ve toplum sağlığı için sporun gelişmesinde öncülük eden sportif alandaki kalifiyeyi artırmak ve yetişmiş antrenör potansiyelinin istihdamında aktif bir rol alabilmektir.

Program Dili: Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gereklidir. Fakültemiz tarafından Bölümümüze alınacak öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nun Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına uygun olarak yapılan “Özel Yetenek Sınavı” ile yerleştirilir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için gereken dersler ve kredi sayıları Yükseköğretim kurumunun belirttiği talimatlar ve antrenör eğitimi yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen en az 240 AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabileceklerdir.

İstihdam Olanakları: Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olan bireyler hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörlerde geniş bir iş bulma olanaklarına sahip olmaktadırlar. Kamu kuruluşlarının başında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve il/ilçe teşkilatlarında antrenör olarak, Yüksek öğretim kurumlarında çeşitli ünvarlarla (uzman, antrenör, akademisyen vb.) istihdam edilirken, Özel sektörlerde spor kulüplerinde, sağlıklı yaşam ve fitness merkezlerinde, özel okullarda antrenör fitness lideri, kondisyoner vb. görevlerde istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.