Bölüm Hakkında

Amacı: Ülkemizin en ücra köşesinde bile yer alan okullardaki hareket etmeye, spor yapmaya, kendini tanımaya muhtaç öğrencilere sporun fayda ve yararlarını anlatabilecek, toplumun bütün bireylerine bilinçli spor yapma alışkanlığını kazandırabilecek, gerek özel okullarda gerekse devlet okullarında görev yapabilecek kültüre haiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.

Vizyon: Ülkemizde ve dünyada beden eğitimi ve spor eğitimi konusunda karşılaşılan aşmazları çözümleyebilen nitelikte evrensel dilin ve eğitimin kullanılabildiği, yurtta mihmandar ve ilk tercih edilen bir bölüm olmak.

Misyon: İnsan ve bilhassa çocuk sevgisine vakıf, çağdaş yaklaşımlarla eğitilmiş, spora katılımı teşvik edebilen, topluma örnek olabilecek, spor ve olimpizm felsefesi ile aydınlanmış, bilimsel yöntemlerle ilerleyebilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program, ülke sathında standart ile uygulan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği müfredatında eğitim sunmaktadır. Farklı AKTS değerlerinde sunulan, sporu açıklayabilme, uygulayabilme, sevdirebilme, öğretebilme odaklı birçok spor branşı ve akademik çalışma alanı ile anlatılan dersler yoluyla öğrenciye eğitim verilir. Dört yıllık olarak nitelendirilen programda öğrencinin mezuniyet hakkını elde edebilmesi için 240 AKTS değerinde ders alması ve bu derslerden başarılı olması istenir. Öğrenciler gerekli yeterlilikleri sağladıkları halde, anlaşmalı olunan ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ programlarındaki üniversitelerin benzer lisans programları ile eğitim hareketliliğinden faydalanarak eğitim alabilirler. Program sadece örgün öğretimde ve gündüz vaktindedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Adayın lise mezunu olması ve bunu diploma ya da mezun belgesi ile kanıtlayabilmesi ilk koşuldur. Adayın ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavında ve sportif alanda her yıl ilan edilerek güncellenen şartlarda başarılı olması ve yine her yıl gerçekleştirilen özel yetenek sınavında başarılı olması esastır. Bahsi geçen şartlar ve sınav her eğitim-öğretim yılı öncesinde kurum tarafından ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Süleyman Demirel Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktılarını, Süleyman Demirel Üniversitesinde kayıtlı programlarla uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konuları, Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 240 AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarında beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak istihdam edilirler. Mezunlar ayrıca Spor Bakanlığına bağlı birimlerde çeşitli pozisyonlarda kadrolu olarak, özel spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından başarıyla mezun olan tüm öğrenciler istekleri halinde üniversitelerin ve bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumunun kriterlerine uygun olmak koşulu ile lisansüstü programlarına başvuru yapabilirler.