Bölüm Hakkında

Amacı: Spor Bilimleri bölümünün temel amacı üniversitelerin misyonu olan evrensel bilim ölçütleri içerisinde spor eğitimini vermektir. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin sporun içinden gelmiş olmaları ve sporun içinde yaşadıkları olayları bilimle ilişkilendirmeleri esas alınmıştır. Branşına özgün çok yönlü ve detaylı performans analizi yapabilme, sayısallaştırarak yapabilme, sayısallaştırarak raporlaştırma, zayıf ve güçlü yanları belirleyerek sonuçlar çıkartarak, antrenman plan ve program stratejileri belirlemeyi amaçlanmaktadır.

Vizyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş sporcu potansiyelinin istihdamında aktif rol alabilmek.

Misyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş sporcu potansiyelinin artırılmasına öncülük etmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Spor Bilimleri Bölümü turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği, spor animatörlüğü, sağlık bilgileri ile yoğunlaştırılmış spor bilimleri, fiziksel uygunluk (fitness) uzmanlığına yönelik lisans eğitimi vermektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüz 2020-2021 yılında eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci alımını kapatılmıştır.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler.

İstihdam Olanakları: Bölüm mezunlarımız, amatör ve profesyonel spor klüplerinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda antrenör ve eğitmen olarak görev yaparlar.Özel sektörde Kondisyoner, Aerobik Step, Fiziksel Uygunluk Antrenörlüğü, Performans Analizi yapabilirler. Askeri birimlere atanabilirler. Polis olarak atanabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.