Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYON

           Fakültemiz; eğitim ve öğretimde kaliteli eğitim, araştırma ve projelerde çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma sorumluluğunda bir misyon üstlenmiştir. Çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan haklarına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve profesyonel bireyleri Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, çağdaş ve laik Türk gençleri olarak sporumuzun hizmetine kazandırmaktır.

           Evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermek, performans ve toplum sağlığı için sporu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemiş bireyler yetiştirmektir. Dünya ve Türk Spor bilimine katkıda bulunmak her ikisinin gelişmesi içinde projeler ve yeni antrenman modelleri ile  yeni yaklaşımlar çıkarmak ve ortaya koymaktır.

 

VİZYON

           Fakültemiz; Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açık olarak teknolojik atılımları yakından takip eden bir vizyonu benimsemektedir.  Spor bilimleri ve teknolojileri alanında dünya üniversiteleri ile rekabet eden öncü ve lider bir kurum olmayı hedefleyerek çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını yürütmektedir. Fakültemiz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş bir ülke vizyonunu temel alarak çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir.