2022-2023 YEDEK/3 ADAY LİSTELERİ

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yedek/3 Aday Listesi için tıklayınız...

 

Spor Yöneticiliği Bölümü Yedek/3 Aday Listesi için tıklayınız...

 

Yedek/3'ten Kayıt Hakkı Tarihi: 13-14 Eylül 2022 Saat: 17.30
Kesin Kayıt Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi

Yedek/4'ten Kayıt Hakkı İlanı: 14 Eylül 2022 Saat: 18.30

 

Kesin kayıt için istenen belgeler:

1. YKS Sonuç Belgesi
2. Lise Diplomasının Aslı veya E-Devletten alınan mezuniyet belgesi
3. T.C. Kimlik Kartı yada T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
4. İkametgâh Belgesi
5. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge)
6. 6 (Altı) adet vesikalık fotoğraf (son 1 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf)
7. Heyet Sağlık Raporu (“Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde öğrenim görmesinde sağlık yönünden herhangi bir sakınca yoktur’’ ibaresi bulunan tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınmış heyet raporu) Son Teslim Tarihi: 23 Eylül 2022

Yayın Tarihi: 12/09/2022
Okunma Sayısı: 1470