2023-2024 ÖZEL YETENEK SINAVI ASİL ADAY LİSTELERİ

NOT: Adaylar birden fazla Bölümün Asil Listesinde de yer alıyor olabilirler. Bu durumda olan Asil Adaylar, kesin kayıt tarihinde hangi bölüme kayıt yaptırmak isterlerse diğer listelerdeki asil haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar çağırılacaktır.

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Erkek Asil Aday Listesi için tıklayınız...

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kadın Asil Aday Listesi için tıklayınız...

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Asil Aday Listesi için tıklayınız...

 

Spor Yöneticiliği Bölümü Erkek Asil Aday Listesi için tıklayınız...

Spor Yöneticiliği Bölümü Kadın Asil Aday Listesi için tıklayınız...

 

Kesin Kayıt Tarihi: 11-12-13 Eylül 2023
Kesin Kayıt Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi

Yedekten Kayıt Hakkı İlanı: 13 Eylül 2023 Saat: 18:30

Kesin kayıt için istenen belgeler:

1. YKS Sonuç Belgesi
2. Lise Diplomasının Aslı veya E-Devletten alınan mezuniyet belgesi
3. T.C. Kimlik Kartı yada T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
4. İkametgâh Belgesi
5. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge)
6. 6 (Altı) adet vesikalık fotoğraf (son 1 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf)
7. Heyet Sağlık Raporu (“Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde öğrenim görmesinde sağlık yönünden herhangi bir sakınca yoktur’’ ibaresi bulunan tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınmış heyet raporu) Son Teslim Tarihi: 22 Eylül 2023

Yayın Tarihi: 08/09/2023
Okunma Sayısı: 4912